×

Kolu, 3 boyutlu teknolojiyle düzeltildi!

Kolu, 3 boyutlu teknolojiyle düzeltildi!

Sağ dirseği kırılan ve kemiğin yanlış kaynaması neticesi sağ kolunda 40 derecelik eğrilik gelişen Gökhan Kavakçı’nın kolu 3 boyutlu teknolojiyle düzeltildi.

5 yaşındayken sağ dirseği kırılan ve kemiğin yanlış kaynaması neticesi sağ kolunda 40 derecelik eğrilik gelişen 20 yaşında olan Gökhan Kavakçı’nın hayatı sanki karabasana dönüştü. Uzun yıllardır kolundaki şekil bozukluğu, işlev kaybı, sık sık gelişen şiddetli ağrı ve estetik kaygıları hasebiyle psikolojik olarak kötü etkilenen Gökhan Kavakçı’ya uygulanan 2 operasyondan da başarılı netice alınamadı.

Gökhan Kavakçı kolundaki meseleye çözüm bulunması için doktorlara müracaat etmeye devam etti, ancak operasyonunun hem çok rizikolu hem de muvaffakiyet talihinin düşük olması nedeniyle her seferinde aldığı negatif cevapla evine döndü. Kavakçı’nın hayatı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Halil Can Gemalmaz’a müracaat etmesiyle değişti.

Dr. Gemalmaz ve arkadaşları, Gökhan Kavakçı’nın operasyonunda şekil bozukluğunun mükemmel ve etkin düzeltilebilmesi için “3 boyutlu teknoloji” den faydalanlaya karar verildi.

Üç boyutlu deformite analizi sonrasında, dirsekteki şekil bozukluğunu düzeltmek için operasyon sırasında yapılması şart olan ideal kemik kesileri netleştirildi ve bilgisayar ortamında uyarlaması yapıldı.

Operasyonda hataya yer bırakmamak için bilgisayar ortamında uyarlaması yapılan tüm kemik ve modeller 3 boyutlu yazıcıda özgün ebatlarında bastırıldı ve operasyon bir sefer de gerçek kemik modelleri üzerinde simüle edildi.

Hemen peşinden koldaki deformasyon milimetrik hassasiyetle ve hatasız olarak giderildi ve Gökhan Kavakçı operasyonundan sonra çok kısa bir müddet sonra dirseğini tam hareket ettirebildi ve tüm meselelerinden kurtuldu.

Yorum gönder