×

ÇOBAN YILDIZI NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

ÇOBAN YILDIZI NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hangimiz semayı merak etmez? Semanda olmayı ve bulgu yapmayı hangimiz hayal etmedi? İnsanoğlu var olduğundan beri daimi sema ile ilgili araştırma yapmıştır. Teknolojinin gelişmesi de yaraya merhem olmuştur. Öyle ki teknoloji sayesinde araştırmalar hız kazanmış ve bir çok bilgi edinilmiştir. İnsanlığın oluşumundan itibaren merak konusu olan Çoban Yıldızı’da teknoloji sayesinde gerçek yüzünü göstermiş ve bizlere yıldız olmadığını ispat etmiştir. Peki Çoban Yıldızı nedir? Özellikleri nelerdir?

Çoban Yıldızı ilk başlarda sıradan bir yıldız olarak görülüyordu ve hakkında çeşitli araştırmalara tabii tutuluyordu. Ancak daha sonralarda bu cismin yıldız değil de bir seyyare olduğu anlaşıldı. Bu gezegenin ismine de Venüs denildi.

ÇOBAN YILDIZI NEDİR? ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Venüs güneş sisteminde ikinci sırada bulunuyor ve güneşin tersi bir istikamette dönüyor. Venüs bilhassa Antik Yunan Medeniyeti tarafından çok değer görmüştür ve bu gezegen Yunan Uygara’tinde bir tanrıça olan Afrodit ile özdeşleştirilmiştir. Tabiat üstü güçlerin de Venüs tarafından geldiğine inanılıyordu.

Venüs geçmişten günümüze bir çok özelliği ile dikkatleri üzerine toplamıştır. Dünya’nın kardeş gezegeni Venüs olarak da adlandırıldığı olmuştur. Bunun nedeni ise Dünya ile benzer özelliklere sahip olmasıdır. Venüs’ü bu kadar özel kılan ise güneş sisteminde yer alan diğer 7 gezegenden çok değişik bir yapıya ve dönüşe sahip olmasıdır. Geleceğe kadar ve şimdiye kadar bir çok burç ve fal  yorumu da bu seyyareye göre açıklanmıştır. Mistik güçlerin Venüs tarafından verildiğine inanılmıştır.

Daha önceki Yunan Medeniyeti’nde yaşayan bir çok bilim insanı ve felsefeci bu seyyareyle ilgilenmişlerdir. Ayrı olarak Babil kitabelerinde de bu seyyareden çok fazla söz edilmiştir. Bu da bizlere Venüs’ün bilinme tarihini vermektedir: M.Ö 1700. Venüs ile bir çok matematikçi de ilgilenmiştir. Öyle ki dünyaca tanınmış kişi matematikçi Pisagor Venüs ile ilgilenmiş ve sabah – akşam görülen çoban yıldızları ile ilgili araştırmalar yapmıştır. Yunan Uygara’tinde sabah görülen yıldıza Sabah Yıldızı, akşam görülen yıldıza ise Akşam Yıldızı denmiştir. Pisagor yaptığı araştırmalar ile görünen yıldızların tek bir yıldıza ait olduğunu ispat etmiş ve tüm dünyaya duyurmuştur.

Sürekli geçmişten söz ettik ve yakın çağa bakmak gerektiğini de unutmadık. İlk Çağ insanları Çoban Yıldızı hakkında bir çok araştırma yapmışlardır. Bu gezegen hakkında dönüş istikametinin ters olduğunu ilk kez iddia eden isim ise Heraklit olmuştur. Heraklit Venüs’ün dönüşünün güneş sisteminin tersine olduğunu vurgulamış ve güneş sistemi ciddi tartışmalara konu olmuştur.

Venüs Dünya’ya yörünge olarak en yakın gezegendir ve çıplak gözle görülebilen tek seyyaredir. Bu seyyare oldukça çekici özelliklere sahiptir ve son zamanlarda dahi bir çok araştırmaya konu olmuştur. Tam olarak sırrının çözülebilmesi için Venüs’e bir çok uydu gönderilmiştir. İle ilgili çoklu ispat eder toplanmak ve bunları bilim hesabına kullanmak şimdiki insanların en büyük hedeflerinden biri haline gelmiştir.

Yorum gönder