×

Doktorlar neden dizimize çekiçle vurur?

Doktorlar neden dizimize çekiçle vurur?

Bir sandalyeye rahatça oturup bacak bacak üstüne atarken doktor dizkapağının hemen altına, adalesi kemiğe bağlayan tedoma minik lastik bir çekiçle vurduğu vakit bacak ileri fırlar. Bu reflekste baldır adalelerindeki duyu sinirleri adaleyin genişlemesine reaksiyon verir ve yeni sinir sinyalleri oluşturarak adalelere hafif bir basınç uygulandığını ve gerildiklerini omuriliğine iletirler. Omurilik ise bu basınca dayanabilmesi için adalelerin adalemesi gerektiğini bildirir, bacak tekrar geri hareket eder. Refleks, beyin denetiminden geçmeksizin, başka bir deyişle beyin devrede olmadan direk omuriliğin komutlarıyla gerçekleşmektedir. Diz kapağı refleksi omuriliğin işleyişi ile ilgili bilgi veren ehemmiyetli bir tanı metodudur.

Yorum gönder