×

Akıl ile zeka arasında fark nedir?

Akıl ile zeka arasında fark nedir?

Akıl tekzip et gerçeği, doğru ile yanlışı ayırabilme, bir konuda düşünce yürütebilme ve görüş bildirme becerisidir. İnsan olgunlaştıkça aklı gelişir. Zeka ise bir olayı önce manaya, ilişkileri kavrama, yargılama ve izah ederek çözme becerisidir. Genel olarak 12 yaşına kadar gelişir, 20 yaşına kadar sürer sonra sabit kalır. Zeka bir insanın her türlü olay karşısında aynı becerisi gösterebileceği mananına gelmez. Bir bestekar müzik eserini aklıyla değil zekasıyla yaratır. Ama en kolay matematik problemini çözemeyebilir. Netice olarak zeka, tinsel olaylara, algı ve bellek becerinine, ihtiraslara, eğilimlere göre farlılıklar gösterir. Akıl somut olarak ölçülemez, zeka IQ denilen testle ölçülebilir.

Yorum gönder