×

Karmik Dersler: Hayatın Sınavları ve Öğretileri | Karmik Dersler: Hayatın Zorlukları ve Öğrenilen De…

Karmik Dersler: Hayatın Sınavları ve Öğretileri | Karmik Dersler: Hayatın Zorlukları ve Öğrenilen De…

Sayı biliminde ruhumuzun evvelki yaşamlardan belirli bilgi birikimleri getirdiğine evvelki yaşantılarımızda hiç yaşamadığımız ya da başarılı olamadığımız hayat derslerinin bu yaşamda karşımıza karmik sınavlar olarak çıkabileceği öngörülür.

Karmik sınavları aşmanın en verimli yöntemi, bu derslerle bilinçli şekilde yüzleşmektir. Kendi gelişimimiz için sürekli ve yorulmadan çalışmaktır. Bu durumların genellikle farkında olmayız. Bu dersleri genellikle karşımıza çıkan olaylar, zorluklar veya ilişkiler üzerinden öğreniriz.

Zor zamanlar yaşarken hayatın bana görünmeyen ancak öğrenmem gereken ve ruhsal büyümem için önemli dersler sunduğunu düşünürüm. Yaşam her daim bize öğretir. Ancak eksiklerimizi fark edip bunlar üzerinde çalışarak ilerlersek, bu dersleri daha kolay ve daha acısız öğrenebiliriz.

2, 4, 6 ve 8 sayılarından karmik dersi olan biri olarak gençlik yıllarımın başlarında en büyük zorluklarımdan biri dikkat gerektiren işlerde ayrıntılara özen göstermek, bir şey üzerinde sabır ve sebatla çalışmak ve rutin gerektiren işlerdi. Hayat beni sürekli çalışmam gereken çok yoğun bir çalışma temposuna ve detayların büyük önem taşıdığı bir mesleğe yöneltti. Kesin bir rutine uymak zorunda kaldım. 20’li yaşlarımı ve 30’lu yaşlarımın başlarını başkalarıyla ilgilenerek, başkalarını uzlaştırmakla, sözleşmeler yaparak (2) ve ofiste uzun saatler çalışmakla (4) geçirdim. Ev-iş dengem tamamen bozuldu. Kişisel ilişkilerimde çok zorlandım.

Kendimi geliştirmek için sürekli okudum, uzmanlardan danışmanlık aldım, hayatı yaşamaktan ve gerektiğinde risk almaktan çekinmedim. Şimdi bulunduğum yerden bakınca tamamen bilinçli olmasa da bir şekilde, iyi ki kendimi anlamak ve tanımak için çaba göstermişim ve zorlanmama rağmen sabretmişim. Bir şekilde ne ekersek onu biçiyoruz. Şu an bunu okuyup bir konuda zorlanan birisi için belki faydalı olur. Zor da gelse kendimizi disipline ederek ve zorlayarak yaptığımız her şey, istemediğimiz yönümüz ve huyumuz ile her yüzleşme ve çektiğimiz tüm acılar sonunda meyvesini veriyor.

Genellikle karmik ders sayımızın olumsuz özelliklerini kullanmaya meyilliyizdir. Sayının iyi yönlerini öğrenip buna odaklanarak bu özellikleri geliştirmeye gayret edebiliriz.

Genel Not: Eğer karmik ders sayınız, raporunuzda yer alan kişisel sayılarınızdan birinde varsa ya da bu dersin hafifleyeceği veya etkisinin azalacağı anlamına gelir. Mesela, adınızda hiç 1 ile temsil edilen “A, S, J” harfleri yoksa ancak Yaşam Yolu sayınız 1 ise, bu 1 enerjisinin sizde var olduğunu gösterir. Dolayısıyla sayının olumsuz özelliklerini yaşama eğiliminiz azalır.

Eğer karmik ders olarak hiçbir sayınız yoksa bu, sizin oldukça olgun bir ruh olduğunuza işarettir. Geçmiş hayatlarınızda her bir sayının ilgilendiği konulardan çeşitli sınavlardan geçmişsinizdir. Ancak bu durum, bu hayatta hiçbir dersiniz ya da sınavınız olmayacağı anlamına gelmez. Aksine, özellikle raporunuzdaki ilk 3 kişisel sayınızın derslerinden sorular size biraz daha üst seviyeden gelebilir. Bu yüzden, bu sayıların dersleri üzerinde dikkatle çalışmalısınız.

Bir veya iki dersiniz varsa, siz oldukça olgun bir ruhsunuzdur.

Üç dersiniz varsa, siz orta yaşlı bir ruhsunuzdur.

Eğer üçten daha fazla dersiniz varsa, oldukça genç bir ruhsunuz.

Yerden Yüksekte ekibi olarak karmik dersleri biz aşağıdakilerden biraz farklı yorumlasak da, numerolojide önemli bir eski kaynak olduğu ve bu konu ile ilgilenenlere fikir vermesi açısından Florence Campbell’in “Sayılarda Saklı Yaşamınız ve Ötesi” adlı eserinden ilgili bölümü özet halinde alıntılıyoruz.

Karmik Ders 1

Geçmişte kendini ifade etmekte, ben demekte zorluk yaşamıştır. Var olan içsel gücüne karşı duyulan güven eksikliği, teşebbüs yoksunluğu, karar verme güçlükleri, ilk olmaktan korkma, başkalarıyla etkileşimden kaçınma, bir başlangıç yapma korkusu gibi belirtiler görülebilir. Hayat onu, kendi kararlarını kendi vermesini gerektiren durumlara iter. Bireyselliğini güçlendirme gerekliliğini hisseder. Kendi alanı için mücadele etmeleri gerekebilir. Karmik ders 1 olan çocuklar hiçbir zaman baskı altına alınmamalı, kendilerine güvenerek yetiştirilmeli ve kendi kararlarını kendileri verebilmelidir. Yuvadan erken bir yaşta ayrılmaları için cesaretlendirilmelidirler.

Karmik Ders 2

Önceki hayatlarda ayrıntıların, sabrın, zarafet ve uyumluluğun önemi göz ardı edilmiştir. Küçük şeylerin umursanmaması ve üstlerinin örtülmesi, zamanın ve randevuların önemsenmemesi ve küçük şeylerin bir araya getirilememesi eğilimi vardır. Hayat onu, detaylara büyük sabır ve dikkat göstermeden bir şey elde edemeyeceği durumlara iter. Yolunun üzerinde tırmanılması gereken sonsuz sayıda küçük basamak ve ayıklanması gereken otlar olacağı için, detaylarla uğraşmak zorunda kalacaktır. Utangaç olduğu halde başkaları ile beraber olması gerekecektir. Amacına ulaşmak için zarafet, diplomasi ve dostluğun gerekli olduğunu keşfedecektir. Yalnız çalışmayı tercih ederken başkalarının desteğinin önemini idrak edecektir.

Karmik Ders 3

Kendini ifade etmekten kaçınmıştır. Kendini gizleme eğilimindedir. Dünyanın gözlerinden korunmak ister gibi olabilir. Hayat onu genellikle, dışavurum ve sahne yeteneğine ihtiyaç duyacağı koşullara zorlar. Kendini tanıtma ve kendini pazarlama yeteneğinden yoksun olarak her ikisini de aynı anda yapması gerekir.

Karmik Ders 4

Bu, 4’ün yavaş ve maddi titreşimine karşı bir hoşnutsuzluğu gösterir. Çok çalışmaktan kaçınılır ve sükunet, lüks ve para deneyimleri bunu muhtemel kılar. Çalışmanın sadece çok çalışma ve sınırlama olduğu korkusu mevcuttur. Kısa yolları seçerek fazla güç harcamama eğilimi mevcuttur. Hayat ona, temelden başlamadan yavaş ve dikkatli çalışmadan hiçbir şey kazanamayacağını gösterecektir. Her sabırsızlık ve acele etme çabasının iyi sonuç vermeyeceğini öğrenecektir.

Karmik Ders 5

Önceki hayatlarda insan ilişkilerinden ve hayat tecrübesinden uzaklaşılmıştır. Yeni ve gelişene karşı duyulan bir korku olabilir. Deneyimlerden faydalanmayı reddedebilir veya kapalı gözlerle üzerinden geçebilir. Hayat onu, dünya bilgisi ve çeşitli deneyimlerin gerekli olduğu durumlara sokacaktır. Değişime açılmak zorunda kalacaktır. Her deneyimden bir şeyler kazanılabileceğini öğrenmesi sağlanacaktır. Dostlarından çok şey öğrenebilir.

Karmik Ders 6

Geçmiş yaşamlarında sorumluluklardan kaçınılmış veya onlar reddedilmiştir. Bağlanmaya karşı güçlü bir tepki ve herhangi bir zorunluluğu üstlenmek karşısında bir korku vardır. Pek çok şey yerine getirilmek üzere üstlenilmiş ama tamamlanmamıştır. Hizmetin değeri ve güzelliği fark edilmemiştir. Hayat onlara, aile ve dostların kendisi için az şey yapacağı ama onlardan çok şey talep edecekleri koşulları yaşatabilir. Sorumluluklar üstlenecektir. Evlilik ilişkisiyle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmaktan uzak olduğu için, iyi bir eş olma konusunda çok şey öğrenmek zorundadır.

Karmik Ders 7

Bu, bilimsel düzeyde zihni eğitmeye ve nedenleri incelemeye duyulan bir isteksizliği gösterir. Ayrıca iç ya da ruhsal hayatın ihmal edilmesi anlamını da taşır. Ruhsallık genellikle insanlar için tecrit, ceza, oruç ve kırbaç anlamına gelir. Hayat onu, nedenleri görebileceği durumlara sokar. Bilimsel düzeyde zihni eğitmek zorunda kalacaktır. Gözlerden uzak tutulmuş pek çok fırsat sunulacaktır. Çok şey öğrenecek ama çoğunu gizleyecektir. Yalnızlığın keyfini çıkaracaktır. İyi bir meditasyon öğrencisi olacaktır.

Karmik Ders 8

Karmik ders 8, kişinin önceki hayatında sağduyu ve mali gücü ihmal ettiğini gösterir. Pratik sorunlarla ilgilenme isteksizliği görülebilir. Hayat onu maddi konularla ilgilenmeye zorlayacaktır. Maddi sınavlardan ve deneyimlerden kaçamayacaktır. Bu dersin öğrenilmemesi, uzun yıllar süren mali aksilikler ve gecikmelere sebep olacaktır.

Karmik Ders 9

9, evrensel bir sayı olduğu için karmik ders olarak herkesi etkileyebilir. Evrensel ve insan sevgisi, doğruluk ve doğa ile uyum içinde yaşamanın ihmal edilmesi anlamına gelir. Önceki hayatında kalbinin kapalı olduğunu ve tüm kalbiyle hiçbir şey yapmadığını gösterir. Hoşgörü geliştirme zorunluluğu vardır. Hayat ona, doğruluk ve insan sevgisi dersini aldıracaktır. Evrensel sayının sayısız varyasyonu olduğundan, 9’un karmik dersini öğrenmek genellikle zordur. Pek çok bireyin karmik ders olarak 9 numaralı bir sayıya sahip olduğunu görebilirsiniz.

Yorum gönder